صفحه شخصی رضا مهیاری   
 
نام و نام خانوادگی: رضا مهیاری
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی عمران - پایه نظام مهندسی: ارشد
شغل:  سرپرست کارگاه پروژه فاز دو میلاد تهران
شماره نظام مهندسی:  103016044
تاریخ عضویت:  1389/03/13
 روزنوشت ها    
 

  مجله عکسهای تاریخی – شاهان قاجار و دوران مشروطه بخش عمومی

7
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

با تشکر از جناب آقای کورش جاوید

مجله عکسهای تاریخی – شاهان قاجار و دوران مشروطه

مظفرالدین شاه قاجار


سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله (صدراعظم)


مظفرالدین شاه و عبدالمجید میرزا عین‌الدوله (صدراعظم)


ناصرالدین شاه قاجار


ناصرالدین شاه قاجار در سفر سوم خویش به اروپا به همراه جمعی از مقامات ایرانی و خارجی در لندن 1. ناظم‌الدوله (میرزاملکم خان) 2. علی‌اصغر امین‌السلطان 3. ناصرالدین شاه قاجار 4. ابوالقاسم ناصرالملک 5. مهدی وزیر همایون 6. مهدی مجدالدوله


ناصرالدین شاه قاجار به همراه عده‌ای از رجال و خدمه خود در شکارگاه دوشان تپه در سال 1310ق 1. ابوالحسن اردلان 2. ناصرالدین شاه قاجار 3. غلامعلی عزیزالسلطان 4. اکبر سیف‌السلطان


آیت‌الله آقانجفی و آیت‌الله شیخ نورالله نجفی


آیت‌الله سیدمحمدحسن میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو


آیت‌الله آقانجفی اصفهانی


ژوزف نوز بلژیکی (رئیس گمرکات ایران) و همکارش پریم


علیقلی سردار اسعد بختیاری


باقرخان سالار ملی


حسین پاشا امیربهادر جنگ


علیقلی سردار اسعد بختیاری


محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم)


حسین امین‌الضرب اصفهانی


جعفرقلی سردار بهادر (سرداراسعد بختیاری) به همراه تفنگچیان بختیاری


جعفرقلی سردار اسعد بختیاری و محمدمیرزا شمس‌الملک


عبدالحسین معزالسلطان (سردارمحیی) فرمانده مجاهدین گیلان


علی ارشدالدوله، فرمانده قوای محمدعلی شاه در جنگ با مشروطه‌خواهان لحظاتی قبل از تیرباران


محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) در میهمانی سفارت روس در تهران


علیرضاخان عضدالملک نایب‌السلطنه به اتفاق جمعی از رجال و مقامات دولتی از راست: محمدولی سپهدار اعظم، عبدالمجید میرزا عین‌الدوله، علیرضا عضدالملک، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، حسن مستوفی‌الممالک و علیقلی سرداراسعد بختیاری


چند تن از سران و خوانین ایل بختیاری در اواخر دوره ناصری از راست : محمدحسین سپهدار، اسفندیار بختیاری، نجفقلی صمصام‌السلطنه، جعفرقلی سردار اسعد


نجفقلی صمصام‌السلطنه بختیاری نخست‌وزیر دوران مشروطیت


عزیمت ابوالقاسم ناصرالملک به مجلس شورای ملی برای قبول نیابت سلطنت احمدشاه قاجار با حضور محمدولی خان خلعتبری (نخست‌وزیر) و جمعی از سران و خوانین بختیاری. 1. نجفقلی صمصام‌السلطنه بختیاری 2. صادق صادق (مستشارالدوله) 3. ابوالقاسم ناصرالملک 4. محمدولی خلعتبری 5. حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) 6. نصرت‌الله امیراعظم 7. علیقلی سردار اسعد 8. یوسف امیرمجاهد بختیاری 9. نصیر بختیاری (سردار جنگ)


نجفقلی صمصام‌السلطنه بختیاری با لباس رزم در دوره مشروطیت


مشروطه‌خواهان در زندان باغ شاه


جمعی از مشروطه خواهان هنگام ورود به مسجد سپهسالار


عده ای از مشروطه خواهان تبریز


تعدادی از مشروطه خواهان


تعدادی از مشروطه خواهان تهران


جمعی از مشروطه خواهان به فرماندهی "حاجی میرپنج"


صحنه دار زدن میرهاشم دوره چی – تهران رجب 1327 ق


در وسط محمدحسین امین‌الضرب نایب رئیس دوره اول مجلس شورای ملی و رئیس اتاق تجارت تهران


نشسته : حاج محمدحسین امین‌الضرب، و چند تن از کارکنان تجارتخانه وی


کلنل محمدتقی خان پسیان فرمانده ژاندارمری ایالت خراسان در سال 1300 شمسی


سید ضیاءالدین طباطبایی


احمد قوام (قوام‌السلطنه) والی ایالت خراسان، قبل از رئیس‌الوزرائی سید ضیاءالدین طباطبایی


احمد قوام رئیس‌الوزراء و برخی از اعضای کابینه وی در ملاقات با احمدشاه قاجار. 1. حسن اسفندیاری 2. احمد قوام 3. مهدیقلی مجدالدوله 4. محمدحسن میرزا قاجار (ولیعهد) 5. رضاخان سردارسپه 6. احمدشاه قاجار


نشسته از راست: محمدابراهیم شوکت‌الملک علم امیر قائنات و ابراهیم قوام‌الملک شیرازی. ایستاده سمت چپ: مهدی معتصم‌السلطنه فرخ کارگزار خراسان


نجفقلی خان صمصام‌السلطنه بختیاری والی انتصابی قوام‌السلطنه (رئیس‌الوزراء) برای خراسان


آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری


آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانیآیت‌الله سیدمحمد طباطبایی


روحانیون مشروطه‌خواه در منزل میرزا محسن صدرالعلما


مشروطه‌خواهان در کنار دیوار سفارت انگلیس در ایام تحصن


اعدام شیخ فضل‌الله نوری در میدان توپخانه
سه شنبه 3 اسفند 1389 ساعت 08:32  
 نظرات